Ekonomska fakulteta

V okviru Katoliškega inštituta v Ljubljani deluje Fakulteta za pravo in poslovne vede. Imajo programe kot bi imela normalna ekonomska fakulteta. Recimo družboslovje in humanistična veda. Leta 2010 je bila ustanovljena ta fakulteta za pravo in poslovne vede ki je pa tudi bila prva fakulteta v okviru katoliškega inštituta v Sloveniji. Predstavlja pa temelj ustanovitve Katoliške univerze.

Imajo različne programe ki pa so:

  • dodiplomski magistri,
  • podiplomski magistri,
  • doktorski študij ekonomije,
  • poslovne vede,
  • managment.

Celoten študij pa imajo usklajen s pravili bolonjskega procesa. Kar pomeni da lahko nadaljuješ študij na vseh evropskih in slovenskih univerzitetah, seveda pa omogoča tudi nadaljevanje študija na kateri koli katoliški univerzi na svetu.

 

 

Na tej fakulteti imajo zelo dobre programe. Šola skrbi za njihove učence zelo dobro. Skrbijo za šolo prenavljajo različne prostore in programe. Profesorji so zelo prijazni, pametni in ves čas dodajajo nove profesorje. Omogočajo pa študij ekonomije kot ga ima vsaka klasična ekonomska fakulteta. Uspešnim študentom ob zaključku dodiplomskega študija pa podelijo naziv Univerzitetni diplomirani ekonomist. Študij traja tri leta in vsebuje 180 točk. Ta program je popolnoma v okviru bolonjskega procesa. Študentom omogoča nadaljevanje študija na katerikoli evropski fakulteti ki je v okviru bolonjskega procesa. Spodbujajo tudi etično odločanje, h krepitvi sposobnosti javnega govorjenja in nastopanja. Poudarek je tudi na krepitvi poslovne angleščine, v okviru programov ERASMUS+ in CEEPUS in sodelovanje v mreži svetovnih katoliških univerz. Po zaključenem dodiplomskem študiju se študenti z nazivom Univerzitetni diplomirani ekonomist se lahko vpišejo v podiplomski magistrski program. Program, ki ga izvaja klasična ekonomska fakulteta, je zajet in nadgrajen je z dodatnimi segmenti izobraževanja. omogočajo pa pridobitev cele vrste dodatnih akademskih znanj in izkušenj.

Imajo tudi knjižnico je sestavljena iz dveh delov, en del ima Fakulteta za pravo in poslovne vede. Drugi del knjižnice pa imajo Studio Slovenica. Knjižica je tiha, ima veliko knjig in je prostor kjer se študenti lahko sprostijo in se učijo.