Kako strokovna revizija koristi in pomaga podjetju pri poslovanju?

revizija

Revizija je zelo koristna dejavnost za vsako podjetje, saj gre za strokoven in neodvisen pregled dokumentacije in poslovanja podjetja s strani usposobljenega revizorja. V tem primeru gre lahko za zunanjo revizijo, ki je za nekatera podjetja obvezna, druga pa se sama odločijo zaradi transparentnega poslovanja ter za to, da bi morebiti našli napake ali pomanjkljivosti še preden jih najde inšpektor. Revizija ni to, da bi imel iv hiši policaja, gre za strokovno osebo, ki bo pomagal podjetju odkriti to, kar je morebiti spregledalo, če pa ni, pa toliko bolje.

Revizor mora biti usposobljena in od države potrjena oseba, ki je zanesljiva in garantira s svojim podpisom, da je vse v redu pri poslovanju določenega podjetje, zato ima njegov podpis zelo veliko težo. Kako revizija  poteka? Naročite revizorja, ki bo povedal, kaj točno potrebuje za svoje delo., Sklene se pogodba, v kateri se revizor zaveže k etiki, varovanju podatkov in da bo natančno ter točno vse pregledal ter jamči s svojim imenom, da ne ob napak, kajti če jih inšpektor kljub temu ugotovi, bo revizor odgovarjal za to na več načinov. Med drugom lahko izgubi tudi licenco.

revizija

Ko bo revizija zaključena, vas bo o tem revizor obvestil ter vam izročil vso dokumentacijo v zvezi s tem. Med samim postopkom pa bo tesno sodeloval z vodstvom podjetja in drugimi strokovnimi delavci v podjetju. sami lahko ugotovite, kako zelo je pomembna revizija, saj gotovo veste, da mora podjetje delovati po pravilih.

Strokovna revizija bam bo še posebej prav prišla, če niste gotovi v to, da dnevno res spremljate vse hitro se spreminjajoče zakone in pravila, ki jih zahteva država od podjetja. Revizor je dnevno s temi pravili seznanjen in vam lahko olajša delo ter prihranili velik ona času, vi pa se boste med tem raje ukvarjali z lastnim poslom, saj s te v njem najboljši.