Sončne elektrarne

električni radijatori akcija radijator

Sončne elektrarne imajo številne prednosti. S sončno elektrarno postanete energetsko samooskrbni in povsem neodvisni od nihanj cen na trgu. Zagotovite si lastno proizvodnjo električne energije, ki bo ustrezala vašim potrebam. Investicija v sončne elektrarne je lahko zelo donosna, saj boste privarčevali pri stroških za elektriko, hkrati pa s proizvodnjo čiste energije pomagate pri ohranjanju okolja.

soncne-elektrarne

Izgradnja sončnih elektrarn temelji na fotovoltaični tehnologiji. Z vse večjim razvojem fotovoltaike pa  tudi današnje najsodobnejše sončne elektrarne pridobivajo na kakovosti, postajajo pa tudi vse bolj zanesljive. Ker je pričakovana življenjska doba sončne elektrarne GEN-I Sonce kar 30 let, ste lahko brez skrbi, saj bodo tako tudi vaši otroci imeli zagotovljen trajnostni vir električne energije.

Mikro sončne elektrarne proizvajajo električno energijo za pokrivanje lastnih potreb po električni energiji. Ključnega pomena pri tem je zato dimenzioniranje ustrezne velikosti sončne elektrarne, da bo ta na letni ravni proizvedla tolikšno količino električne energije, ki bo enaka vaši letni porabi energije. Pri dimenzioniranju velikosti pa je potrebno upoštevati vašo letno porabo električne energije in tudi predvideno potrebo po električni energiji v prihodnosti.

Če smo v bližnji prihodnosti predvideli povečanje porabe električne energije zaradi raznih razlogov, kot so npr. vgradnja toplotne črpalke ali nakup električnega avtomobila in podobno, potem je nujno to predvideno povečanje upoštevati tudi pri izračunu velikosti sončne elektrarne, ki bo tako najbolj ustrezala vašim potrebam.

Najoptimalnejša velikost mikro sončne elektrarne je takšna, da je povsem prilagojena energetskim potrebam vsakega posameznika. Za določitev najoptimalnejše velikosti elektrarne glede na vašo letno porabo električne energije bo najbolje, da se za nasvet obrnete na izkušenega strokovnjaka.

Sončna elektrarna večino električne energije proizvede v obdobju od aprila do septembra, saj se v tem času zaradi manjše porabe in večje proizvodnje ustvarijo viški električne energije. Z njimi bo namreč pokrita razlika med manjšo proizvodnjo v zimskem času in večjo porabo v prej omenjenem obdobju.